Categorie Archief Nieuws

Kees Luteijn doorKees Luteijn

COC pleit bij Staatscommissie voor meerouderschap

Er moet een goede wettelijke regeling komen voor meerouderschap. Dat bepleitte COC Nederland op vrijdag 12 december bij de Staatscommissie Herijking Ouderschap.

COC-voorzitter Tanja Ineke vertelde de Commissie dat in de LHBT-gemeenschap steeds meer mensen bewust kiezen voor meerouderschap: twee lesbische moeders die samen met een homoman (en zijn partner) een kind opvoeden, of een homopaar dat samen met een vrouw een kind opvoedt.

Volgens het COC is het in het belang van het kind dat de band met al deze volwassenen juridisch goed beschermd wordt. Nu mag een kind volgens de wet niet meer dan twee ouders hebben.

Ineke schetste tijdens de hoorzitting de praktische problemen waarmee drie concrete meeroudergezinnen en hun kinderen in praktijk te maken krijgen omdat er geen wettelijke meerouderschapsregeling bestaat.

Zo kunnen er problemen ontstaan als niet-officiële ouders met het kind naar de dokter of naar ouderavonden op school gaan. Ze kunnen daar geweigerd worden omdat ze geen ouder zijn. Het zelfde geldt bij de douane als niet-officiële ouders met het kind op vakantie gaan.

Als de twee officiële ouders een ongeluk krijgen en overlijden, is er geen enkele garantie dat de derde of vierde ouder de opvoeding van het kind mag voortzetten. Bij een erfenis betaalt een kind 300 euro belasting over elke 1000 euro die het erft van zijn niet-officiële ouder, en slechts 100 euro bij officiële ouders.

Tanja bij staatscommissie - FOTO Philip Tijsma

Ook benadrukte de COC-voorzitter het belang van erkenning door de wet van feitelijk ouderschap. Derde en vierde ouders die hun kind een heel leven lang verzorgen, zijn volgens de wet nu officieel ‘niets’ van het kind. Kinderen beschouwen een volwassene als hun ouder, maar de wet geeft hen nu ongelijk.

De Staatscommissie onder leiding van Aleid Wolfsen vroeg onder meer of een regeling voor meerouderschap volgens het COC zal leiden tot meer conflicten tussen de betrokkenen. Volgens de belangenorganisatie doen conflicten zich voor in alle soorten gezinnen, of ze nu bestaan uit twee, drie of vier ouders. Het is beter om die situatie juridisch goed te regelen dan om één of twee ouders bij voorbaat juridisch buiten spel te zetten, zoals nu het geval is.

In Canada bestaat al een wettelijke regeling voor meerouderschap. In Engeland kunnen meer dan twee ouders het ouderlijk gezag krijgen.

Het COC pleit sinds 2011 voor een wettelijke regeling voor meerouderschap en meeroudergezag. Dat pleidooi was één van de redenen voor het instellen van de Staatscommissie. Het leidde eerder tot een onderzoek van het WODC naar meeroudergezag. Daaruit bleek dat een meerderheid van de meeroudergezinnen het ouderlijk gezag graag aan alle betrokken ouders zou willen geven, wat nu niet mogelijk is.

Bij de hoorzitting werd namens het COC gesproken door COC-voorzitter Tanja Ineke en Philip Tijsma (voorzitter COC’s Landelijke Werkgroep Politiek). Ook waren er vertegenwoordigers aanwezig van o.a. stichting Meer dan Gewenst.

[Bron: COC NL]

COC-voorzitter Tanja Ineke spreekt bij de Staatscommissie – foto: Philip Tijsma voor COC NL

Brandbox foto: Janus van den Eijnden

Kees Luteijn doorKees Luteijn

Tholen benoemt op de valreep nog weigerambtenaren

De Zeeuwse gemeente Tholen heeft op de valreep nog drie trouwambtenaren benoemd die geen huwelijken willen sluiten van paren van gelijk geslacht. Net voor dit per 1 november verboden is. Het COC vindt deze handelswijze kwalijk en eist dat de weigerambtenaren uit hun functie ontheven worden.

Sinds 1 november jl. is het verboden om weigerambtenaren te laten benoemen. Dat is het resultaat van een initiatiefwetsvoorstel van D66 die op 3 juni jl. door de Eerste Kamer werd aangenomen.

Tholen heeft dit verbod ‘omzeild’, door de drie weigerambtenaren net voor 1 november te benoemen. Dat laat een woordvoerster van de gemeente aan dagblad PZC weten. De weigerambtenaren zijn vorige week door de rechtbank beëdigd. In totaal heeft Tholen toen vijf nieuwe trouwambtenaren gekregen. De andere twee hebben geen problemen met het opengestelde huwelijk.

Uit functie ontheffen

COC Nederland vindt de handelswijze van Tholen kwalijk. Het COC heeft jarenlang gelobbyd om aan het fenomeen van de weigerambtenaar een einde te maken. “Of je nu homo, hetero, lesbisch of biseksueel bent, als je trouwt moet je kunnen rekenen op een neutrale overheid die op de ‘mooiste dag van je leven’ niet discrimineert”, aldus COC-voorzitter Tanja Ineke.

In een brief aan het college van B & W eist COC West-Brabant-West en Tholen dat de weigerambtenaren uit hun functie ontheven worden. Op grond van de huidige wetgeving heeft de gemeente de bevoegdheid dat te doen. Het regionale COC wil daarover graag een gesprek met het stadsbestuur, dat momenteel gevormd wordt door CDA, ChristenUnie, SGP en VVD.

Uit de brief: “Wij beroepen ons op de wet, waarin staat dat de gewetensbezwaarde trouwambtenaren geen onderscheid dienen te maken op grond van hetero- of homoseksuele gerichtheid van burgers die een huwelijk aan willen gaan. Een burgerlijk huwelijk is louter een neutrale overheidshandeling, waarbij godsdienstige overwegingen geen enkele rol spelen, niet bij de Staat, en ook niet bij de betrokken trouwambtenaar.”

‘Te gek voor woorden’

Van de Tholense coalitiepartijen heeft enkel de SGP een reactie gegeven. SGP-fractievoorzitter Peter Kraamer vindt het ‘onvoorstelbaar’ dat er ‘zo’n commotie’ is ontstaan ‘over het feit dat er een diversiteit aan ambtenaren’ in Tholen is aangesteld. “Een diversiteit die terug te vinden is in de Thoolse samenleving”, stelt Kraamer. “Waar is de tolerantie gebleven waar we in Nederland ons mond vol van hebben?”

SP-raadslid Roland van Tilborg vindt de gang van zaken ‘te gek voor woorden’. Ook de PvdA en de lokale partij ABT vragen zich af waarom dit nodig was. PvdA-fractievoorzitter Jan Heshof vindt de aanstelling van de weigerambtenaren een ‘regelrechte provocatie’ en laat weten een motie van afkeuring voor te bereiden.

‘Een lange neus’

D66-Tweede Kamerlid Gerard Schouw heeft onmiddellijk vandaag tijdens het Vragenuur over deze kwestie opheldering gevraagd aan minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken. Die zegt dat hij verrast is over de opstelling van een ‘staatkundig gewaardeerde gemeente als Tholen’. De minister vindt dat Tholen door het benoemen van weigerambtenaren ‘een lange neus maakt naar de staat’ en noemt dit ‘ontwijken van de wet’ door de gemeente ‘teleurstellend, niet fraai en in strijd met de geest van de wet’. Maar aan de handelswijze van de gemeente kan minister Plasterk niets doen, omdat het strikt genomen niet in strijd met de wet is.

De minister heeft over het benoemen van de weigerambtenaren contact gehad met burgemeester Ger van de Velde-De Wilde (VVD) van Tholen, maar zij heeft geen bemoeienis gehad met deze kwestie omdat ze pas half november benoemd is. Wel laat het college van B & W van Tholen – gevormd door CDA, ChristenUnie, SGP en VVD – vanavond weten achter de benoemde weigerambtenaren te blijven staan.

‘Jihadisten’

SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij vindt dat er ‘eerder sprake is van lange tenen vanuit Den Haag dan een lange neus vanuit Tholen’. “In een gemeente als Tholen is de SGP tien keer zo groot als D66. Dan moet je er niet raar van opkijken dat ambtenaren ook blijken een SGP-opvatting te hebben over gewetensbezwaren”, zegt Van der Staaij in NPO Radio 1-programma Dit is de Dag van de EO.

Volgens SGP-Tweede Kamerlid Roelof Bisschop heeft de gemeente Tholen zich ook ‘keurig aan de wet gehouden’ en wordt daarom ‘volkomen ten onrechte in het verdachtenbankje geplaatst’. Tholen – waar de SGP de veruit grootste partij is – heeft volgens Bisschop in ‘een open procedure’ aan de sollicitanten niet gevraagd of zij wel of niet weigeren huwelijken van paren van gelijk geslacht te sluiten.

CU-Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers neemt het op voor de Tholense weigerambtenaren. “Er wordt over gewetensbezwaarden gesproken alsof ze jihadisten zijn”, zegt hij in het NTR-radioprogramma 1 op straat. “De gemeente Tholen heeft niet in strijd met de wet gehandeld. Het komt nu aan op tolerantie voor gewetensbezwaarden. Die is er niet en dat is teleurstellend.”

[Bron: PZC, Reformatorisch Dagblad, Dit is de Dag – Foto Tholen: CC-M.Minderhoud]

doorWebmaster

Woensdag wc-actie op school: toiletten voor iedereen

Toiletten op school moeten er voor iedereen zijn, ook voor transgenders. Dat is het statement van de nationale wc-actie van COC’s Gay-Straight Alliance Netwerk (GSA) en Transgender Netwerk Nederland (TNN) op 12 november. Leerlingen op 100 middelbare scholen voeren die dag actie voor genderneutrale wc’s. Ook vragen ze hun schoolleiding om de school transvriendelijker te maken.

Laurens (18) is transgender en doet mee met de actie: “Als transgender moet je op school elke dag kiezen of je naar het jongens- of het meisjestoilet gaat. Veel transgenders zijn daar zo bang voor, dat ze het de hele dag ophouden en pas thuis naar het toilet durven te gaan. Het zou veel fijner zijn als toiletten er voor iedereen zijn.”

Leerlingen voorzien de schoolwc’s woensdag van speciale stickers die aangeven dat de toiletten er voor iedereen zijn: voor jongens, meisjes én voor iedereen die daar (nog) niet zeker over is. De bijzondere stickers tonen afhankelijk van de invalshoek een jongetje, een meisje of allebei.

Leerlingen vragen woensdag van hun schoolleiding ook andere maatregelen om transgenders op school een veilig gevoel te geven. Hebben docenten en zorgcoördinatoren voldoende kennis over transgenders? Is het veilig voor transgenders op school? Zijn er omkleedfaciliteiten bij gym? Werkt de administratie vlekkeloos als het gaat om naam- en geslachtsregistratie?

Transgender
COC’s GSA Netwerk en TNN vragen met de actie aandacht voor de positie van transgenders op school, die vaak niet rooskleurig is. Zo krijgt jaarlijks een kwart van de transgenders op school te maken met negatieve reacties (uitschelden, flauwe grappen) en heeft bijna driekwart van de transgenderjongeren psychische klachten (neerslachtigheid, somberheid, etc.) (Sociaal en Cultureel Planbureau, 2012).

Tijdens de pubertijd zorgen hormonen ervoor dat je als jongen de baard in de keel krijgt en als meisje borsten. “Dat kan heel erg lastig zijn voor transgenders: dan krijg je juist als meisje de baard in de keel en als jongen borsten. Anderen zien je dan vaak niet meer voor wie je bent. Hun verwachtingen kloppen niet met wat ze zien”, zegt Sophie Schers van TNN. “Ben je welkom in het jongenstoilet als iedereen ervan uitgaat dat je een meisje bent? Veel transgenderjongeren drinken ‘s ochtends maar niet zodat ze op school maar niet naar de wc hoeven. Heel ongezond!”

Toiletten
Het doel van de actie is niet dat álle schooltoiletten er voor iedereen zijn. Er zijn ook jongens en meisjes die graag gescheiden naar de wc willen. COC’s GSA Netwerk en TNN stellen voor dat er in ieder geval meer dan één toilet voor iedereen is, anders heb je een speciale transgendertoilet, en dat is nóg ongemakkelijker voor transgenderjongeren. De ideale verdeling is één derde jongenstoiletten, één derde meisjestoilettenen één derde toiletten voor iedereen.

GSA Netwerk
COC ondersteunt het Nederlandse Gay-Straight Alliance Netwerk. Gay-Straight Alliances (GSA’s) zijn clubjes van homoseksuele, lesbische, biseksuele, transgender en heteroleerlingen die samen seksuele diversiteit bespreekbaar maken. Op honderden scholen in Nederland hebben leerlingen en docenten een GSA opgezet. Meer informatie op GayStraightAlliance.nl.

[Bron/Illustratie: GSA]