Categorie Archief Nieuws

doorSecretaris

Zaterdag 19 oktober: Wandeling “Zak van Zuid-Beveland”

We verzamelen in Heinkenszand voor een mooie herfstwandeling van ongeveer 2 uur onder begeleiding van een gids.

Opgave uiterlijk woensdag 16 oktober 2019!

Deze activiteit van de ChristenQueer-regio Zuid-West (voorheen CHJC-regio Zeeland/West-Brabant) is voor leden van ChristenQueer. Overige belangstellenden die een keer met onze ChristenQueer-regio Zuid-West willen kennismaken zijn van harte welkom en delen mede in de (on)kosten.

Voor verdere gedetailleerde informatie en opgave kun je terecht bij: zuidwest@christenqueer.nl 

 

doorSecretaris

Zaterdag 14 september: Terra Maris en haar Bijencultuur

Vandaag richting Oostkapelle met als doel Terra Maris, het Zeeuwse museum voor natuur en landschap.

Opgave uiterlijk woensdag 11 september 2019.

Deze activiteit van de ChristenQueer-regio Zuid-West (voorheen CHJC-regio Zeeland/West-Brabant) is voor leden van ChristenQueer. Overige belangstellenden die een keer met onze ChristenQueer-regio Zuid-West willen kennismaken zijn van harte welkom en delen mede in de (on)kosten.

Voor verdere gedetailleerde informatie en opgave kun je terecht bij: zuidwest@christenqueer.nl.

doorSecretaris

28 maart 2019: Algemene Ledenvergadering (bekijk hier de stukken)

Het bestuur van COC Zeeland nodigt de leden van COC Zeeland van harte uit voor deelname aan de algemene ledenvergadering. De belangrijke gegevens zoals de stukken, plaats en tijdstip vindt je op deze pagina terug. Ontvang je de stukken liever per post? Vraag ze dan op bij de secretaris.

De algemene ledenvergadering is nodig om de jaarstukken 2018 te bespreken en vast te stellen. Ook wil het bestuur graag met de leden het beleid en de aanpak voor 2019 bespreken. Dit vindt plaats tijdens het formele deel van de ledenvergadering.

Het huidige bestuur is op 11 september 2018 gekozen. Het bestuur wordt gevormd door bekende en minder bekende leden van COC Zeeland. Het bestuur wil op de algemene ledenvergadering graag kennismaken met de leden van COC Zeeland. Hiervoor wordt het informele gedeelte na de ledenvergadering gebruikt. Dit vindt ook in Hotel Terminus plaats tijdens een gezellige borrel.

Indien jij niet in staat bent bij de ledenvergadering aanwezig te zijn dan is een bericht van verhindering naar secretaris Stefano la Heijne, secretaris@coczeeland.nl heel prettig.

COC Zeeland is een vereniging waarin de leden stemrecht hebben. Bij verhindering is het mogelijk dat jij een ander lid machtigt om namens jou een stem uit te brengen. Geef deze uitnodiging dan (met en volledig ingevulde achterkant) aan het lid dat jij machtigt.

Graag tot ziens op 28 maart 2019!

Namens het bestuur van COC Zeeland,

Kees Luteijn
Voorzitter

DATUM:  Donderdag 28 maart 2019
TIJD: 19.30 uur 
LOCATIE: Hotel Terminus, Stationsplein 1, 4461 HP GOES

Agenda ALV 28 maart 2019

Jaarverslag 2018 COC Zeeland (inclusief jaarrekening 2018)

Jaarplan 2019 – 2020 COC Zeeland (inclusief begroting 2019)

 

doorKees Luteijn

De Nashville-verklaring is ongepast – COC Zeeland onderschrijft de Zeeland-verklaring

Het bestuur van COC Zeeland is geschokt en verontwaardigd over de orthodox-protestante ‘Nashville-verklaring’ die op 6 januari 2019 is gepubliceerd. COC Zeeland neemt op dezelfde wijze als COC Nederland heeft gedaan krachtig afstand hiervan.

COC Zeeland is blij met de reactie van de Statenfracties van de PvdA, GroenLinks, D’66, 50Plus en SP hierop. Deze reactie is gevat in de Zeeland-verklaring [https://zeeland.pvda.nl/nieuws/5828/]. COC Zeeland onderschrijft deze Zeeland-verklaring. COC Zeeland roept iedereen op deze Zeeland-verklaring ook te onderschrijven.

COC Zeeland is geraakt door de prachtige oproep van Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie op zijn Facebookpagina. Niet iedereen heeft toegang tot Facebook. Daarom wordt deze oproep hier volledig overgenomen.

Waarom zouden Nederlandse christenen behoefte hebben aan een vaderlandse versie van de Nashville Verklaring?

Past het in het rijtje Amerikaanse importen, zoals proms op middelbare scholen, Halloween, Thanksgiving en Black Friday? Of is het onderdeel van de wel breder waargenomen behoefte, in grote delen van de wereld, culturele en religieuze identiteit te benadrukken door diegenen uit te sluiten die als “anders” of buitenstaanders worden gezien? Ik hoop het eerste, maar vrees het laatste.

Dogmatische gelovigen, van zowel de religieuze als niet-religieuze soort, hebben de neiging dogma’s boven mensen te plaatsen en die dogma’s als absoluut te presenteren. Mijn interpretatie van de leer van Jezus is juist dat hij mensen altijd boven dogma’s plaatst. En niemand uitsluit. Was hij niet degene die de onaanraakbaren omhelsde?

Maar terug naar de Nashville verklaring. Vanwaar toch die behoefte mensen uit te sluiten op basis van hun geaardheid? Waarom wordt liefde, toch de basis van het christelijk geloof en een hoeksteen van ieder menselijk normenstelsel, ineens “zondig” als het gevierd wordt tussen mensen van hetzelfde geslacht? Omdat het in de bijbel staat? Maar in de bijbel staat ook dat slavernij is toegestaan en dat je je dochter mag verkopen. Er zullen weinig orthodoxe christenen zijn die niet inzien dat dit normen zijn van duizenden jaren geleden die vandaag fundamenteel strijdig zijn met wat algemeen als christelijke waarden wordt gezien. Er wordt naar mijn beste weten nooit bepleit om slavernij of het verhandelen van je kinderen in een soort Nashville verklaring op te nemen. Waarom dan wel de uitsluiting van de LGBTIQ gemeenschap? Vanwaar toch die angst voor homo’s en transgenders? Rationeel is het natuurlijk allemaal niet, dus misschien is mijn poging er een rationele verklaring voor te vinden nutteloos.

Duidelijk is wel dat er in deze tijden van razendsnelle wereldwijde veranderingen behoefte is aan bevestiging van identiteit. Duidelijk is ook dat die behoefte, in tijden van onzekerheid en zelfs angst, niet alleen kan worden bevredigd door te markeren wat ons bindt, maar ook wat ons scheidt van wie anders is. En dat anders zijn, moet als bedreigend worden ervaren om het eigen groepsgevoel te versterken. De angst moet worden gevoed dat wie anders is “ons” iets wil afpakken, ons zijn anders zijn wil opleggen. Kosmopolieten willen onze natie afpakken, moslims onze vrijheid afpakken, vrouwen onze mannelijkheid afpakken en homo’s onze gezinnen afpakken. Dus moeten we ons ertegen wapenen. Door terug te gaan naar het verleden. Toen middelbare witte mannen nog gewoon de baas waren, vrouwen hun plaats kenden en iedereen nog braaf naar de dominee luisterde. Het is de valse nostalgie van “vroeger was geluk heel gewoon”. De miskenning van de bevrijding voor miljoenen mensen die de strijd voor emancipatie en gelijkheid heeft opgeleverd. Homo’s weer in de kast en vrouwen weer achter het aanrecht. Hoeveel ellende zou dat niet aanrichten? Hoeveel verdriet? Welk een brute aanval op christelijke medemenselijkheid zou dat niet zijn?

Er is veel bereikt in de afgelopen vijftig jaar. Maar de strijd voor gelijkheid is nog lang niet gestreden. De strijd tegen kansenongelijkheid is nog lang niet gestreden, noch de strijd tegen discriminatie, tegen armoede. Is dit niet een strijd die het waard is gezamenlijk op te pakken? Zou hier niet een mooie Nashville verklaring over opgesteld kunnen worden? En hoe bevrijdend zou het niet zijn voor orthodoxen van alle geloven als ze zich zouden ontdoen van de obsessie met seksualiteit? Mijn oom zei eens dat je dogma’s moet zien als lantaarnpalen die licht schijnen zodat een mens met zijn vrije wil misschien iets makkelijker zijn levenspad kan uitzetten. Alleen, zo zei hij, moet je je niet als een dronkelap aan zo’n lantaarnpaal vastklampen, want dan kom je in het leven geen stap verder. Vrijheid is dat iedereen zelf mag weten of en hoe hij dogma’s wil zien. “Ik leef zo, omdat ik dit geloof”, valt altijd te respecteren, maar “jij moet zo leven, omdat ik dit geloof”, moet altijd worden afgewezen. Dat is de essentie van godsdienstvrijheid.

doorSecretaris

Zeeuwse inzending voor COC Songfestival 2018

COC Zeeland doet ook dit jaar weer mee aan het COC Songfestival. Graag stellen wij in dit bericht Kees Kuiper voor, die dit jaar de Zeeuwse inzending voor zijn rekening neemt. 

Kees is geboren in het Zeeuwse Vrouwenpolder, is pianist en schrijft al jaren liedjes voor het COC Songfestival. Voor deze editie zingt hij voor het eerst zelf. Om te winnen van de stilte en te vertellen over de liefde waarin hij nog steeds gelooft. Als zoon van een dominee groeide hij op in een kerk waarin soms geen plek lijkt te zijn voor wie anders is. 

Kees heeft zijn lied “Vergeef Mijn Stilte” genoemd. Het lied gaat over het houden van al die verschillende mensen om je heen. Van ze houden en ze zien zoals ze zijn. Over toeschouwer zijn of opstaan tegen onrecht. Dit nummer gaat ook over het geloof. Het lied is ontstaan uit “Le pianiste qui chante doucement,” omdat de meeste liedjes ontstaan in het midden van de nacht en je niemand wakker wil maken. En omdat je sommige dingen alleen maar kan fluisteren.

Het COC Songfestival wordt op 8 december 2018 vanaf 19.30 in de voormalige kerk De Duif aan de Prinsengracht in Amsterdam gehouden. De kerk waar Jos Brink ooit heeft gepreekt! Aan het Songfestival doen 13 deelnemers mee. Elk lied wordt live gezonden. Eén van de deelnemers zal met de wisselbeker naar huis gaan. 

Ga naar https://shop.ikbenaanwezig.nl/tickets/event/coc-songfestival om kaarten te bestellen voor het festival en/of de afterparty. Kaarten kosten € 17,50 voor COC-leden en € 20 voor niet-leden. 

doorSecretaris

Scheiding kerk en staat? Niet in Tholen

Gezamenlijke reactie COC Zeeland en LHBT Netwerk Zeeland op oproep Thoolse kerken om de regenboogvlag niet te hijsen.

Met verbazing hebben het bestuur van LHBT Netwerk Zeeland en COC Zeeland kennis genomen van de paginagrote advertentie in de Eendrachtsbode. In de advertentie wordt de politiek gevraagd om besluiten terug te draaien. Besluiten die íedereen aangaat in Tholen. Waaronder  het besluit van de gemeenteraad om ieder jaar op 11 oktober de regenboogvlag te hijsen.

Religie is een groot goed dat een ieder vrij toekomt. Religie en geloof beleid je zelf, het is een relatie tussen een individu en God of Allah. De kerken weten dat niet iedereen gelovig is, we leven immers in een samenleving waar vele culturen, geloofs- of levensovertuigingen in vrijheid samen leven. Dat is waar de regenboogvlag voor staat. Het is een symbool van acceptatie. Acceptatie dat iedereen mag zijn wie die is: homo, hetero, gelovig of niet, iedereen mag er zijn.

Wij hechten er waarde aan om te zeggen dat er mensen zijn binnen de gelovige gemeenschap die worstelen met gevoelens. Op dit moment zit er ergens in Tholen een jongen of meisje op zijn of haar kamer zich vreselijk depressief te voelen omdat hij of zij door haar gemeenschap én bloedeigen familie zal worden verbannen als hij of zij uit de kast komt. Dat is iets waar de kerk zich druk om zou moeten maken. De kerken zouden juist voor deze jongeren klaar moeten staan. Door bijvoorbeeld zorg te dragen voor vertrouwenspersonen waar deze jongeren naartoe kunnen en kunnen praten over hun gevoel. De cijfers laten zien dat zelfmoord en depressie bij LHBT’s binnen religieuze groepen groter zijn dan bij LHBT’s die niet religieus zijn. Niemand zou een liefdesrelatie tussen twee vrouwen of twee mannen moeten afkeuren. God is liefde en houdt van iedereen. Dat staat voorop.

Daarnaast kun je je afvragen waarom de kerk überhaupt zo blijft hameren op het afkeuren homoseksualiteit. De Bijbelse teksten zijn op zoveel verschillende manieren te interpreteren. Als we alles zo letterlijk moeten nemen dan zou de aarde stil staan en pilaren hebben, en zouden we onze handen moeten afhakken wanneer deze ons verleiden tot zonde.

 

LHBT Netwerk Zeeland & COC Zeeland

doorSecretaris

Oproep nominatie Zeeuwse Parel

Ook dit jaar rijkt LHBT Netwerk Zeeland weer de Zeeuwse Parel uit, een prijs voor een persoon of organisatie die zich het afgelopen jaar voor de LHBT-gemeenschap heeft ingezet. Hieronder de oproep voor nominaties:

Oproep nominaties Zeeuwse parel 2017

doorSecretaris

GLAM! Café definitief gesloten

Om te voorkomen dat het nog voorkomt dat er mensen voor een dichte deur staan bij het café, even een berichtje. 

Het GLAM! Café is inmiddels al enige tijd gesloten, en dit zal zo blijven. Het was voor COC Zeeland als vereniging helaas niet meer haalbaar om het café open te houden. Dit betekent echter niet het einde van COC Zeeland. Integendeel, er zullen in de toekomst door heel Zeeland verschillende activiteiten georganiseerd worden, en COC zal blijven opkomen voor de LHBT+ gemeenschap in Zeeland. 

Zie ook: https://rozegolf.net/2017/06/25/cafe-coc-in-middelburg-dicht-huur-is-niet-op-te-brengen/

 

doorWebmaster

15 maart, verkiezingen – Weet jij het al?

Verkiezingen, waarom van belang?

Bij de verkiezingen staan ook de belangen van lesbiennes, homo’s, bi’s, trans en intersekse personen (LHBTI’s) op het spel. Op deze website lees je hoe partijen en kandidaten denken over LHBTI-kwesties. Daarmee kan je straks in het stemhokje een goed geïnformeerde keuze maken!

GayVote.nl is de verkiezingswebsite van COC NederlandHier lees je hoe partijen denken over LHBTI-kwesties en je vindt er zgn. regenboogkandidaten. Wat hebben de partijen de afgelopen periode gedaan voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, trans en interseksepersonen (LHBTI’s) en wat beloven ze voor de komende periode? Op de website vind je ook LHBTI-gerelateerd nieuws over de komende verkiezingen.

Informatie van partijen

GayVote.nl benadert enkele maanden voor de verkiezingen partijen over hun standpunten en regenboogkandidaten, waarbij steeds eenzelfde lijst met stellingen wordt voorgelegd. De partijen die op de uitnodiging ingaan, vind je op deze website. De verstrekte informatie wordt inhoudelijk niet door ons bewerkt. Ook de invulling van ‘regenboogkandidaten’ laten we aan de partijen en hun kandidaten over. Om de website overzichtelijk te houden, worden bij de Tweede Kamerverkiezingen alleen partijen en kandidaten voor deelname uitgenodigd, die voldoen aan minimumcriteria v.w.b. vertegenwoordiging in de Tweede Kamer en/of in opiniepeilingen. Als partijen of kandidaten niet aan deze vereisten voldoen, vind je ze niet terug op deze website.

 

 

doorWebmaster

Jaarverslag 2015 is beschikbaar

Het jaarverslag van 2015 is reeds beschikbaar. U kunt hem hieronder downloaden.

2015 is bewogen jaar geweest waarin het interim-bestuur ervoor zorg heeft gedragen dat de vereniging is blijven doorlopen. Het is nu tijd voor een nieuw voltallig bestuur. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van donderdag 16 juni zal een nieuw bestuur gekozen worden.

Leden kunnen op deze avond hun stem uitbrengen op de kandidaat-bestuursleden.

 

Jaarverslag 2015 COC Zeeland