Sponsoring

COC Zeeland is de belangenvereniging voor LHBT-ers in Zeeland. Wij zijn een vereniging zonder winstoogmerk en commerciële doelstellingen. Alle activiteiten die wij ontplooien die betrekking hebben op integratie van, en volledige acceptatie van LHBT-ers in de Nederlandse samenleving bekostigen we uit onze zeer beperkte middelen. Nu de subsidies bijna tot het nulpunt zijn teruggelopen zijn wij aangewezen op donaties vanuit particulieren en bedrijven. U kunt zelf bepalen op welke wijze u dit doet.

U kunt zelf bepalen of de donatie anoniem is of dat u als donateur op wordt vermeld. Dit kan middels een naamsvermelding of met een banner.

Adverteren

Vriendenloterij

Rabobank Clubkas Campagne

Club van 100

Indien u vragen heeft over sponsoring of donaties kunt u contact opnemen via het formulier op onze contactpagina.