Organisatie

Het bestuur van COC Zeeland bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en 2 algemeen bestuursleden. Het bestuur is verantwoordelijk voor de gang van zaken van de vereniging en kan daarbij een beroep doen op zowel interne als externe adviseurs. Haar taak is alle activiteiten te toetsen aan de doelstelling; emancipatie en integratie van homoseksuele mannen en vrouwen en het bieden van een veilige ontmoetingsplaats. Samen met alle werkgroepen wordt bepaald welke dingen aandacht verdienen. Verder onderhoudt het bestuur contacten met de pers, de gemeente en andere instanties die voor de vereniging van belang kunnen zijn of delegeert deze zaken. 

Vanaf 10 september 2018 bestaat het bestuur uit:

  • Kees Luteijn, voorzitter
  • Stefano La Heijne, secretaris
  • Elly van Asselt, penningmeeester
  • Odilia van der Heijden
  • Nancy van Spronssen
  • Claudia Muller
  • Jurry Joosse