COC Zeeland op het nippertje gered

Tijdens de Algemene ledenvergadering van 14 juli jl. is het gelukkig gelukt om een nieuw bestuur te vormen. Er is nu zelfs een bestuur met maar liefst 6 leden! Dit is een zeer verrassende ontknoping van de onzekere tijd waarin onze vereniging zich op bestuurlijk-vlak verkeerde.

Het voortbestaan van COC Zeeland hing aan een zijden draad door nijpend tekort aan bestuurders en vrijwilligers. Als tijdens de algemene ledenvergadering van donderdagavond zich geen kandidaten zouden melden, zou het over en sluiten zijn. Maar zover kwam het niet, tot grote opluchting van interim-voorzitter Ad Bakhuizen. “Ik heb er slapeloze nachten van gehad.” Er waren zelfs meer kandidaten dan bestuursfuncties.

Penningmeester

Uit de kandidaten zijn vier bestuursleden gekozen. Onder hen ook iemand met belangstelling voor de functie van penningmeester waaraan zeer grote behoefte was. Ad Bakhuizen voert het bestuur aan. Na jaren als interim is hij nu ‘een echte’ voorzitter.
<script type=”text/javascript” src=”http://omroepzeeland.bbvms.com/p/omroepzeelandshare/c/2664999.js?width=480&height=320″></script>

 

Author: Webmaster

Share This Post On
468 ad