Einde van COC Zeeland nabij?? Of ……..

Gaan we er met elkaar voor zorgen dat de vereniging kan blijven voortbestaan?? 

Tijdens de algemene ledenvergadering ( ALV) van 16 juni jl. is het niet gelukt om een voltallig bestuur te kunnen formeren.

Daarom is er morgen, donderdag 14 juli 2016, een extra algemene ledenvergadering en vangt aan om 20.00 uur in het verenigingsgebouw van COC Zeeland.

Deze vergadering is van groot belang voor het voortbestaan van de vereniging COC Zeeland. Er zal een voltallig bestuur moeten worden geformeerd!!!!
In de afgelopen ALV is er gelukkig al wel een nieuwe secretaris gekozen, Kenny Vermunt.

Ondergetekende is zeker bereid om door te gaan, maar enkel met een voltallig bestuur.

Vacant zijn de functies van penningmeester en algemene bestuursleden.

Inmiddels zijn er opties aangedragen, maar dat is nog geen garantie dat deze werkelijkheid zullen worden. De ALV zal hierover tot een oplossing moeten komen. Daarom is het van groot belang dat u er bij bent!

Denk mee en help de vereniging tot een positieve oplossing te komen!!

Het mag toch niet zo worden dat er een volgende vergadering moet worden uitgeschreven om tot ontbinding van de vereniging over te gaan?

Laten we met elkaar er aan werken om het niet zover te laten komen!!!

Ik hoop van ganser harte u op de algemene ledenvergadering te mogen ontmoeten.

Met vriendelijke groet,

Ad Bakhuizen
Voorzitter COC Zeeland

 

Author: Webmaster

Share This Post On
468 ad