Categorie Archief Opmerkelijk

doorWebmaster

15 maart, verkiezingen – Weet jij het al?

Verkiezingen, waarom van belang?

Bij de verkiezingen staan ook de belangen van lesbiennes, homo’s, bi’s, trans en intersekse personen (LHBTI’s) op het spel. Op deze website lees je hoe partijen en kandidaten denken over LHBTI-kwesties. Daarmee kan je straks in het stemhokje een goed geïnformeerde keuze maken!

GayVote.nl is de verkiezingswebsite van COC NederlandHier lees je hoe partijen denken over LHBTI-kwesties en je vindt er zgn. regenboogkandidaten. Wat hebben de partijen de afgelopen periode gedaan voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, trans en interseksepersonen (LHBTI’s) en wat beloven ze voor de komende periode? Op de website vind je ook LHBTI-gerelateerd nieuws over de komende verkiezingen.

Informatie van partijen

GayVote.nl benadert enkele maanden voor de verkiezingen partijen over hun standpunten en regenboogkandidaten, waarbij steeds eenzelfde lijst met stellingen wordt voorgelegd. De partijen die op de uitnodiging ingaan, vind je op deze website. De verstrekte informatie wordt inhoudelijk niet door ons bewerkt. Ook de invulling van ‘regenboogkandidaten’ laten we aan de partijen en hun kandidaten over. Om de website overzichtelijk te houden, worden bij de Tweede Kamerverkiezingen alleen partijen en kandidaten voor deelname uitgenodigd, die voldoen aan minimumcriteria v.w.b. vertegenwoordiging in de Tweede Kamer en/of in opiniepeilingen. Als partijen of kandidaten niet aan deze vereisten voldoen, vind je ze niet terug op deze website.

 

 

Kees Luteijn doorKees Luteijn

Dodenherdenking in Middelburg

Vanaf 19.30 uur wordt er verzameld op het Abdijplein in Middelburg, waar om 19.40 uur de plechtigheid aanvangt. Na de 2 minuten stilte om 20.00 uur zullen de kransen bloemstukken worden gelegd bij de herdenkplaat en zal daarna de plechtigheid worden afgesloten met en een defilé langs de bloemen.

COC Zeeland zal daarbij vertegenwoordigd zijn en, dankzij de gemeente Middelburg, een bloemstuk leggen ter nagedachtenis aan de slachtoffers.

Opdat we niet vergeten!

Bestuur COC Zeeland

doorWebmaster

Inspelen op empathie bevordert homo-acceptatie

Aandacht besteden aan homoseksualiteit betekent niet automatisch dat dit positief uitwerkt voor de acceptatie ervan. Soms kan een werkwijze zelfs negatieve effecten hebben. Kansrijk blijken methoden te zijn waarbij kijkers zich inleven in homoseksuele theater- of filmpersonages. Dit concludeert kennisinstituut Movisie in een rapport dat op 28 september wordt gepresenteerd.

Empathie versus kennis

De afgelopen jaren zijn tal van initiatieven genomen en projecten uitgevoerd om acceptatie van lesbische vrouwen, homomannen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s) te vergroten. Voorbeelden zijn theaterstukken en films op school, spelletjes in verzorgingstehuizen en dialoogbijeenkomsten in buurthuizen. Voor het Europese onderzoeksproject ‘Do the right thing’ zijn deze werkwijzen getoetst aan de wetenschappelijke kennis hierover en is nagegaan in hoeverre ze plausibel zijn. Er is gefocust op vier werkwijzen: theater en film, raadspelletjes, kennisoverdracht en dialoogbijeenkomsten. De eerste werkwijze, film en theater, komt het meest positief naar voren. Het gaat om films en theater-stukken die het voor elkaar krijgen empathie voor homoseksuele karakters te wekken bij de heteroseksuele kijker. Ze laten de moeilijke situaties zien waarin de personages terecht komen omdat zij uitgesloten, gepest of gediscrimineerd worden of omdat hun homoseksualiteit niet (volledig) wordt geaccepteerd. Onderzoeker Hanneke Felten: “Inspelen op empathie, op het gevoel van mensen, roept minder weerstand op dan kennisoverdracht. Je komt minder snel terecht in een discussie en meningen, maar brengt de thematiek dichtbij mensen”.

Soms schadelijk

Aandacht besteden aan homoseksualiteit of LHBT betekent niet automatisch dat dit acceptatie bevordert. De onderzoekers concluderen dat de ene werkwijze duidelijk meer kans van slagen heeft dan de andere en dat soms een werkwijze de acceptatie zelfs kan verminderen. Felten: “We zijn vaak blij als er al aandacht wordt besteed aan homoseksualiteit of LHBT. Maar ‘baat het niet dan schaadt het niet’ gaat niet op waar het gaat om LHBT-acceptatie. Het bespreekbaar maken van homoseksualiteit bijvoorbeeld in een buurthuis of klas kan slecht uitpakken als er ook negatieve meningen te horen zijn: ook die meningen hebben invloed en kunnen de acceptatie verminderen bij mensen die eerder positief waren”. De onderzoekers pleiten er daarom voor om heel gericht te werken aan acceptatiebevordering en minder in te zetten op het bespreekbaar maken van homoseksualiteit.

Kwaliteitsverbetering

Voor interventieontwikkelaars en beleidsmakers bieden de resultaten concrete handvatten om verder in te zetten op kwaliteitsverbetering. Saskia Keuzenkamp, manager effectiviteit bij Movisie en bijzonder hoogleraar bij de VU: “Als kennisinstituut gaan we hier zelf uiteraard ook actief mee aan de slag. We zien het als onze verantwoordelijkheid om onze adviezen, cursussen en handreikingen te optimaliseren op basis van de resultaten. We willen beleidsmakers en interventie-ontwikkelaars stimuleren om hetzelfde te doen”.
Do the right thing
Het onderzoeksproject ‘Do the right thing’ is gefinancierd vanuit het Progress programma van de Europese Commissie. U kunt het rapport downloaden via www.movisie.nl/publicaties/do-right-thing.

Bron: Movisie

doorWebmaster

LHBT Netwerk Zeeland presenteert Zeeuwse Parels!

Het LHBT Netwerk Zeeland opgericht om organisaties, instanties en mensen te verbinden rondom het onderwerp LHBT presenteert zichzelf op 11 oktober voor het eerst aan iedereen die gebruik gaat maken van dit platform.

De kersverse bestuursleden van het netwerk, stuurgroep genoemd, nodigen iedereen die zich wil verbinden met het netwerk uit op die dag. Van 13.30 uur tot 17.00 uur is men welkom in theater de Mythe in Goes waar de feestelijke presentatie van het netwerk plaats vindt met als thema: Parels van Zeeland!. Omdat 11 oktober tevens de Internationale Coming-Out dag is, zal daar ook zeker aandacht aan worden besteed. De  middag, omlijst met muziek, hapjes en drankjes, krijgt daarmee een extra feestelijk tintje. Ook zal de nieuwe website van het LHBT Netwerk Zeeland worden gelanceerd.  De middag wordt afgesloten met een borrel.

Bovendien is het een unieke gelegenheid voor de (aspirant)netwerkpartners om kennis te maken met elkaar. Zij zullen de gelegenheid krijgen door middel van korte interviews zichzelf voor te stellen aan de andere organisaties, en uit te leggen wat zij verwachten van het netwerk en wat zij zouden kunnen bijdragen  en er zal een kleine informatiemarkt zijn.

Aanwezig zullen in ieder geval al zijn: Roze 50 plus, COC Zeeland, LHBT Jongerengroep, GGD, ADB Zeeland, maar men verwacht meer deelnemers. Want zij zijn immers de Zeeuwse Parels!

Organisaties die zich willen presenteren dienen zich vóór 28 september aan te melden via info@lhbtnetwerkzeeland.nl  of per telefoon via 06-23635785 of 06-20937880

Tijdelijk-logo-wit-breed

doorWebmaster

Coming out dag 2015 in Zeeland: Parels van Zeeland!

De internationale Coming out dag 2015 zal in Zeeland voor het eerst in het teken staan van een Zeeuws thema! Naast het nationale thema, dat door COC Nederland nog bekend zal worden gemaakt, zal er in Zeeland een uniek thema centraal staan dat betrekking heeft op onze provincie.

Op de internationale Coming out dag wordt aandacht besteed aan het moment dat iemand voor zijn of haar seksuele voorkeur uitkomt: het uit de kast komen oftewel de coming-out. Sinds 2009 wordt de Coming-out dag ook in Nederland gehouden. En nu voor het eerst met een eigen Zeeuwse thema:

zachte kleur

Dit initiatief komt voort uit het kortgeleden opgerichte LHBT Netwerk Zeeland dat als doel heeft om de Zeeuwse organisaties die zich inzetten voor emancipatie en acceptatie van seksuele diversiteit in Zeeland met elkaar te verbinden. Op 11 oktober, de internationale Coming-out dag, zal in Goes in theater de Mythe vanaf 14.00 uur de officiële lancering van dit netwerk plaatsvinden.

Parels van Zeeland Prijs

Om het thema kracht bij te zetten introduceert het LHBT Netwerk Zeeland vanaf volgend jaar de Parels van Zeeland Prijs. Deze prijs zal op de Coming-out dag volgend jaar worden uitgereikt aan een persoon of organisatie die belangrijk werk heeft verricht om de sociale acceptatie en emancipatie van seksuele diversiteit in Zeeland positief te beïnvloeden.

Ben jij ook een Zeeuwse parel en doe je mee aan Coming out dag?! Wij wel!

In de aanloop naar 11 oktober zullen meer details bekend gemaakt worden over de activiteiten van die dag. Houd de site in de gaten!

Kees Luteijn doorKees Luteijn

Homo’s meer geaccepteerd maar liever niet zoenend op straat

Steeds meer Nederlanders staan positief tegenover lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders, maar twee zoenende mannen in het openbaar wordt door 35 procent als aanstootgevend beschouwd. Dat meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een onderzoek in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Bij zoenende vrouwen is dat percentage met 24 veel lager; bij een zoenend heterokoppel is dat percentage 12.

Meer dan een kwart (28 procent) van de ondervraagden heeft er ook moeite mee als homo’s op straat hand in hand lopen. Onder groepen als 70-plussers, streng-religieuzen en mensen met een migrantenachtergrond zijn twee keer zoveel mensen negatief over homo’s en biseksuelen. Vrouwen en hogeropgeleiden zijn over het algemeen toleranter.

Sinds de jaren 60 denkt Nederland steeds positiever over homoseksualiteit. Ook recentelijk nam de acceptatie toe. In 2006 was het aandeel mensen dat negatief dacht over homoseksualiteit 15 procent, in 2012 was dit gedaald tot 8 procent. Ruim 90 procent van de Nederlanders vindt dat homo’s en lesbiennes hun leven moeten kunnen leiden zoals zij dat zelf willen.

‘Dun laagje’

“Het lijkt er dus op dat voor het overgrote deel van de Nederlandse bevolking lhb-personen en gelijke wetten voor lhb (lesbiennes, homo’s en biseksuelen) en heteroseksuele burgers geen probleem zijn, maar dat (zichtbaar) intiem gedrag van lhb’s bij een niet te verwaarlozen deel op weerstand stuit”, concludeert het SCP. Seks tussen twee mannen wordt bijvoorbeeld door 27 procent van de Nederlanders als “walgelijk” bestempeld, als het gaat om lesbiennes die seks hebben is dat 11 procent.

Het percentage mensen dat negatief staat tegenover transgenders is 11. Volgens het SCP hebben wel meer mensen bezwaren tegen het geven van een financiële vergoeding voor geslachtsaanpassende operaties.

Homobelangenorganisatie COC stelt in een reactie dat “het laagje acceptatie van lesbiennes, homo’s, bi’s en transgenders dun blijft”. “Er is nog veel om voor te vechten als zo veel Nederlanders moeite hebben met iets onschuldigs en liefdevols als een kus of hand in hand lopen”, zegt COC-voorzitter Tanja Ineke.

Bron: NOS

Kees Luteijn doorKees Luteijn

Bussemaker: homoacceptatie begint bij jongeren

Minister Bussemaker van Onderwijs en Emancipatie vindt het van groot belang om jongeren te blijven benaderen over homoseksualiteit. “Daar begint de acceptatie. Dat betekent dat we homoseksualiteit bespreekbaar moeten blijven maken. In de klas, op het voetbalveld, ook als dat een ingewikkeld thema is.”

Bussemaker reageert op het nieuws dat homoseksualiteit steeds meer geaccepteerd wordt in Nederland. De minister is op dit moment bij een internationaal homo-emancipatiecongres in Montenegro.

Leiderschap nodig

Tijdens de conferentie heeft ze gepleit voor meer leiderschap in de strijd tegen homofobie. Volgens Bussemaker moeten alle maatschappelijke organisaties hun verantwoordelijkheid nemen om de homoacceptatie binnen de eigen achterban te bevorderen.

“Homo’s, lesbiennes, transgenders en biseksuelen moeten zich in alle gemeenschappen veilig kunnen voelen en daar is nog veel werk te doen”, zegt Bussemaker. Ze wil dat rolmodellen een belangrijke rol gaan spelen in het bespreekbaar maken van homoseksualiteit.

Bussemaker hijst regenboogvlag

 

Bron: NOS

doorWebmaster

“We hijsen toch ook geen vlag met dierendag?!”

“We hijsen toch ook geen vlag met dierendag?!”, zegt de ‪#‎SGP‬-fractievoorzitter van Goes nonchalant & denigrerend als hem in een terugblik gevraagd wordt naar het weigeren van hijsen regenboog-vlag op het gemeentehuis tijdens coming out-dag door zijn wethouder. Een week later heeft hij toen terecht deze portefeuille in moeten leveren….. Maar blijkbaar is hij onverbeterlijk. Een erg slecht voorbeeld voor de inwoners en werkelijk een beroerde ambassadeur naar buiten toe.

Gelukkig kan ik met velen constateren dat het voor LHBT’ers in Zeeland langzaam de goede kant op gaat! Maar hier baal ik wederom van…

 

Aldus Mart Roumen via zijn Facebook.

 

Ook COC Zeeland en LHBT Netwerk Zeeland hebben de open uitnodiging ontvangen. Het lijkt er op dat de heer Lukassen geen idee heeft waar de regenboog-vlag voor staat en wat het symboliseert.

Wikipedia schrijft daarover als volgt:

Sinds eind jaren zeventig fungeert een regenboogvlag als symbool van de homobeweging en wordt sindsdien onder andere meegevoerd bij de Gay Pride Parades en uitgehangen bij homobars en talrijke andere bijeenkomsten van homo’s, lesbiennes en aanverwante seksuele minderheden.

Deze regenboogvlag werd in juni 1978 ontworpen door de Amerikaanse kunstenaar Gilbert Baker uit San Francisco als symbool voor de Gay Pride parade van dat jaar. De vlag moest een teken zijn van lesbische en homoseksuele trots en tegelijk voor de diversiteit van deze levenswijze. Baker zou voor het ontwerp van de regenboogvlag geïnspireerd zijn geweest door de Flag of the Human Race, waarmee in de jaren zestig door sommigen werd gedemonstreerd voor de wereldvrede en die bestond uit vijf banen in de kleuren rood, zwart, bruin, geel en wit.

De eerste keer dat deze vlag werd gebruikt, was tijdens de Gay Freedom Day Parade in San Francisco op 25 juni 1978. De allereerste twee regenboogvlaggen werden door 30 vrijwilligers met de hand geverfd en in elkaar genaaid. Nadat op 27 november 1978 Harvey Milk, een openlijk homoseksueel levend lid van de gemeenteraad van San Francisco, was vermoord, kwam er een grote vraag naar de regenboogvlag.

Het bestuur van COC Zeeland zal zich beraden over een dialoog met Johnny Lukassen.

– En wat betekent de regenboog-vlag voor jou? Vind je dat het gehesen moet worden op Coming out dag? Of heeft Johnny Lukassen volgens jou wel een punt? –

doorWebmaster

‘Homofobe’ Facebookpost viral: Waarom moet ik hier getuige van zijn?

facebookfoto-nelson-filipe-1024_0

Deze foto is in minder dan 24 uur al meer dan 100.000 keer gedeeld. Maar waarom? Is het vanwege de homofobe strekking van het commentaar eronder, of zit er meer achter? Kijk goed naar de foto, er is meer te zien dan je denkt…

De Braziliaan Nelson Filipe nam de foto op een station in Rio de Janeiro. Je ziet onder meer twee vrouwen innig afscheid nemen. En het commentaar van Filipe liegt er niet om:

“Ik heb geen vooroordelen, ik vind dat iedereen moet doen wat ie wil in het leven. maar ik vind het absurd dat ik getuige moet zijn van zo’n tafereel. Wat iemand privé doet, moet ie zelf weten, maar wat je in de openbaarheid doet, gaat mij wel degelijk aan. En ik weiger naar zoiets te kijken en het normaal te vinden.

Ik wens niemand iets kwaads toe, maar mensen moeten beschermd worden. Ze tarten sociale conventies, en dit kan gevaarlijk zijn. Als er een tragedie uit voortkomt, of nog erger, iemand gaat dood, wie geeft dan wie de schuld? Mij? Het ergste is nog het slechte voorbeeld voor kinderen. Wat gebeurt er met een kind dat dit tafereel elke dag ziet? Kinderen zullen denken dat het normaal is op de metro te wachten terwijl je op de gele lijn staat. Dus doe niet zoals die man die daar verderop staat.”

En dan wordt de Facebookpost van de Braziliaan pas duidelijk. De focus ligt namelijk niet op de twee vrouwen op de foto, maar op de man die aan de rand van het perron staat. Zijn slotcommentaar: “Blijf achter de gele lijnen staan en volg het voorbeeld van de twee vrouwen.”

De ironische manier waarop hij homofobie aanpakt, heeft Filipe duizenden comments op zijn Facebookpagina opgeleverd, meldt de Sydney Morning Herald, en een groot aantal felicitaties.

doorAd Bakhuizen

COC Zeeland doet mee aan NLdoet.

Het Oranje Fonds organiseert op 20 en 21 maart 2015, samen met duizenden organisaties in het land, NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwillige inzet in de spotlights en stimuleert iedereen om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken. De afgelopen 10 jaar zijn er maar liefst 40.000 klussen geklaard en hebben 1,5 miljoen mensen deelgenomen.

Een van deze 40.000 klussen heeft in 2014 bij COC Zeeland plaatsgevonden. Door de belangeloze inzet van de vrijwilligers van Nldoet werden er grote stappen gemaakt in de restyling van ons café waarvoor we de vrijwilligers erg dankbaar zijn. Zonder hun inzet had het café twee weken later niet geopend kunnen worden!

Mede door de gezelligheid en het succes van vorig jaar hebben we besloten om ook dit jaar weer mee te doen aan NLdoet op zaterdag 21 maart 2015. Dit jaar hebben wij gekozen voor een grote schoonmaak van ons pand waarbij ook kleine klussen aan bod komen zoals bijvoorbeeld bijwerken beschadigingen schilderwerk en ophangen fotolijstjes maar ervaren behangers kunnen zich ook aanmelden voor het behangen van de wanden op kantoor.

 

Doe dus mee met NLdoet en meld je hier aan als vrijwilliger bij COC Zeeland op zaterdag 21 maart 2015.