Categorie Archief Voorlichting

doorWebmaster

Website LHBT Netwerk Zeeland is online!

Tijdens de lancering van het LHBT Netwerk Zeeland op zondag 11 oktober is met groot enthousiasme de website gelanceerd. De stuurgroep heeft er voor gekozen om een website te laten ontwerpen die overzichtelijk is en is onderverdeeld in diverse thema’s.

“We hebben rekening gehouden met de bezoekers van de website, dit kunnen bijvoorbeeld docenten zijn, ouderen, of mensen met een beperking. Het is daarom belangrijk dat iedereen kan vinden op de site waar hij of zij naar op zoek is”, aldus Stefano La Heijne, algemeen lid van de stuurgroep. “Het is de bedoeling dat in een later stadium allerlei feiten en cijfers over LHBT in Zeeland terug te vinden is op de site. Vooral qua LHBT-problematiek is het nu lastig aan te tonen hoe vaak het mis gaat, er wordt namelijk te weinig, niet correct of helemaal niets vastgelegd wanneer zaken fout gaat”.

Printscreen Website

Op de website is tevens een sociale kaart gepubliceerd. Alle organisaties, professionals uit de zorg of andere hulpverleners kunnen zich aanmelden voor deze sociale kaart. Op deze kaart kan men in één oogopslag zien welke organisaties er in Zeeland zijn die zich bezig houden met LHBT en waar men deze organisatie kan vinden.

LHBT Netwerk Zeeland vraagt organisaties om binnen hun eigen netwerk en op hun eigen website te verwijzen naar de website van het netwerk.

 

doorWebmaster

Inspelen op empathie bevordert homo-acceptatie

Aandacht besteden aan homoseksualiteit betekent niet automatisch dat dit positief uitwerkt voor de acceptatie ervan. Soms kan een werkwijze zelfs negatieve effecten hebben. Kansrijk blijken methoden te zijn waarbij kijkers zich inleven in homoseksuele theater- of filmpersonages. Dit concludeert kennisinstituut Movisie in een rapport dat op 28 september wordt gepresenteerd.

Empathie versus kennis

De afgelopen jaren zijn tal van initiatieven genomen en projecten uitgevoerd om acceptatie van lesbische vrouwen, homomannen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s) te vergroten. Voorbeelden zijn theaterstukken en films op school, spelletjes in verzorgingstehuizen en dialoogbijeenkomsten in buurthuizen. Voor het Europese onderzoeksproject ‘Do the right thing’ zijn deze werkwijzen getoetst aan de wetenschappelijke kennis hierover en is nagegaan in hoeverre ze plausibel zijn. Er is gefocust op vier werkwijzen: theater en film, raadspelletjes, kennisoverdracht en dialoogbijeenkomsten. De eerste werkwijze, film en theater, komt het meest positief naar voren. Het gaat om films en theater-stukken die het voor elkaar krijgen empathie voor homoseksuele karakters te wekken bij de heteroseksuele kijker. Ze laten de moeilijke situaties zien waarin de personages terecht komen omdat zij uitgesloten, gepest of gediscrimineerd worden of omdat hun homoseksualiteit niet (volledig) wordt geaccepteerd. Onderzoeker Hanneke Felten: “Inspelen op empathie, op het gevoel van mensen, roept minder weerstand op dan kennisoverdracht. Je komt minder snel terecht in een discussie en meningen, maar brengt de thematiek dichtbij mensen”.

Soms schadelijk

Aandacht besteden aan homoseksualiteit of LHBT betekent niet automatisch dat dit acceptatie bevordert. De onderzoekers concluderen dat de ene werkwijze duidelijk meer kans van slagen heeft dan de andere en dat soms een werkwijze de acceptatie zelfs kan verminderen. Felten: “We zijn vaak blij als er al aandacht wordt besteed aan homoseksualiteit of LHBT. Maar ‘baat het niet dan schaadt het niet’ gaat niet op waar het gaat om LHBT-acceptatie. Het bespreekbaar maken van homoseksualiteit bijvoorbeeld in een buurthuis of klas kan slecht uitpakken als er ook negatieve meningen te horen zijn: ook die meningen hebben invloed en kunnen de acceptatie verminderen bij mensen die eerder positief waren”. De onderzoekers pleiten er daarom voor om heel gericht te werken aan acceptatiebevordering en minder in te zetten op het bespreekbaar maken van homoseksualiteit.

Kwaliteitsverbetering

Voor interventieontwikkelaars en beleidsmakers bieden de resultaten concrete handvatten om verder in te zetten op kwaliteitsverbetering. Saskia Keuzenkamp, manager effectiviteit bij Movisie en bijzonder hoogleraar bij de VU: “Als kennisinstituut gaan we hier zelf uiteraard ook actief mee aan de slag. We zien het als onze verantwoordelijkheid om onze adviezen, cursussen en handreikingen te optimaliseren op basis van de resultaten. We willen beleidsmakers en interventie-ontwikkelaars stimuleren om hetzelfde te doen”.
Do the right thing
Het onderzoeksproject ‘Do the right thing’ is gefinancierd vanuit het Progress programma van de Europese Commissie. U kunt het rapport downloaden via www.movisie.nl/publicaties/do-right-thing.

Bron: Movisie

doorWebmaster

LHBT Netwerk Zeeland presenteert Zeeuwse Parels!

Het LHBT Netwerk Zeeland opgericht om organisaties, instanties en mensen te verbinden rondom het onderwerp LHBT presenteert zichzelf op 11 oktober voor het eerst aan iedereen die gebruik gaat maken van dit platform.

De kersverse bestuursleden van het netwerk, stuurgroep genoemd, nodigen iedereen die zich wil verbinden met het netwerk uit op die dag. Van 13.30 uur tot 17.00 uur is men welkom in theater de Mythe in Goes waar de feestelijke presentatie van het netwerk plaats vindt met als thema: Parels van Zeeland!. Omdat 11 oktober tevens de Internationale Coming-Out dag is, zal daar ook zeker aandacht aan worden besteed. De  middag, omlijst met muziek, hapjes en drankjes, krijgt daarmee een extra feestelijk tintje. Ook zal de nieuwe website van het LHBT Netwerk Zeeland worden gelanceerd.  De middag wordt afgesloten met een borrel.

Bovendien is het een unieke gelegenheid voor de (aspirant)netwerkpartners om kennis te maken met elkaar. Zij zullen de gelegenheid krijgen door middel van korte interviews zichzelf voor te stellen aan de andere organisaties, en uit te leggen wat zij verwachten van het netwerk en wat zij zouden kunnen bijdragen  en er zal een kleine informatiemarkt zijn.

Aanwezig zullen in ieder geval al zijn: Roze 50 plus, COC Zeeland, LHBT Jongerengroep, GGD, ADB Zeeland, maar men verwacht meer deelnemers. Want zij zijn immers de Zeeuwse Parels!

Organisaties die zich willen presenteren dienen zich vóór 28 september aan te melden via info@lhbtnetwerkzeeland.nl  of per telefoon via 06-23635785 of 06-20937880

Tijdelijk-logo-wit-breed

doorWebmaster

Coming out dag 2015 in Zeeland: Parels van Zeeland!

De internationale Coming out dag 2015 zal in Zeeland voor het eerst in het teken staan van een Zeeuws thema! Naast het nationale thema, dat door COC Nederland nog bekend zal worden gemaakt, zal er in Zeeland een uniek thema centraal staan dat betrekking heeft op onze provincie.

Op de internationale Coming out dag wordt aandacht besteed aan het moment dat iemand voor zijn of haar seksuele voorkeur uitkomt: het uit de kast komen oftewel de coming-out. Sinds 2009 wordt de Coming-out dag ook in Nederland gehouden. En nu voor het eerst met een eigen Zeeuwse thema:

zachte kleur

Dit initiatief komt voort uit het kortgeleden opgerichte LHBT Netwerk Zeeland dat als doel heeft om de Zeeuwse organisaties die zich inzetten voor emancipatie en acceptatie van seksuele diversiteit in Zeeland met elkaar te verbinden. Op 11 oktober, de internationale Coming-out dag, zal in Goes in theater de Mythe vanaf 14.00 uur de officiële lancering van dit netwerk plaatsvinden.

Parels van Zeeland Prijs

Om het thema kracht bij te zetten introduceert het LHBT Netwerk Zeeland vanaf volgend jaar de Parels van Zeeland Prijs. Deze prijs zal op de Coming-out dag volgend jaar worden uitgereikt aan een persoon of organisatie die belangrijk werk heeft verricht om de sociale acceptatie en emancipatie van seksuele diversiteit in Zeeland positief te beïnvloeden.

Ben jij ook een Zeeuwse parel en doe je mee aan Coming out dag?! Wij wel!

In de aanloop naar 11 oktober zullen meer details bekend gemaakt worden over de activiteiten van die dag. Houd de site in de gaten!

doorWebmaster

Eerste gesprekken over Coming out dag een feit

De zomervakantie is bijna ten einde en het nieuwe schooljaar staat voor de deur. De eerste gesprekken over de coming out dag in Zeeland zijn reeds een feit.

Dit jaar zal het LHBT Netwerk Zeeland de organisatie van deze dag op zich nemen. Zij hebben het voortouw genomen om er dit jaar een Zeeuws thema aan te hangen naast het landelijke thema dat door COC Nederland bekend wordt gemaakt.

Afgelopen maandag heeft er een brainstormsessie plaatsgevonden in Goes. Bij deze brainstorm waren verschillende partijen aanwezig (LHBT Jongeren Zeeland, LFB Goes, Anti Discriminatiebureau Zeeland en de auteur van het boek Stormachtig stil (Eveline van de Putte)). Samen met de betrokken partijen is er een Zeeuws thema bedacht en is er een eerste opzet gemaakt voor de Coming out dag.

Naast de festiviteiten die samenhangen met de internationale coming out dag zal deze dag ook in het teken staan van de lancering van het LHBT Netwerk Zeeland en haar website.

Het LHBT Netwerk Zeeland is nog op zoek naar vrijwilligers die (in de aanloop naar en) op deze dag willen meehelpen met de organisatie. Interesse? Mail naar info@lhbtnetwerk.nl.

Meer info volgt spoedig.

doorWebmaster

Basisschool workshop groot succes!

Op maandag 18 mei hebben 2 voorlichters van het COC een workshop gegeven op de Ichtusschool in Vlissingen. De workshop stond in het teken van verliefdheid en vriendschap ongeacht het geslacht. De gastles die deze dag is gegeven betrof een pilot. De school en het COC hebben de gastles nabesproken en alle betrokken partijen waren erg enthousiast. Het is de bedoeling dat COC Zeeland veel meer basisscholen gaat bezoeken met deze workshop.

De leerlingen bleken al heel ruimdenkend te zijn en konden erg goed mee komen met de les. Het was voor de leerlingen vooral heel erg leuk omdat het een actieve workshop betrof. De leerlingen werden dit keer lekker aan het werk gezet, in plaats van zitten en alleen maar luisteren.

De groep werd in 5 groepen verdeeld. Iedere groep kreeg 5 minuten om een activiteit uit te voeren. De activiteiten bestonden uit: puzzels van bn’ers die homo of lesbisch zijn, het afmaken van een striptekening, de denktank, feit of fake? en een memory. Na iedere 5 minuten rouleerden de groepjes totdat alle onderdelen een keer gemaakt werden. Achteraf werden de onderdelen uitvoerig besproken en was er ruimte tot het stellen van vragen.

Dat werd gretig gedaan! Een greep uit de gestelde vragen zijn:

“Hoe kom je erachter of je homo bent?”

“Waarom is er een gaypride?”

“Hoe werkt adoptie en hoe wordt een draagmoeder zwanger?”

“Wanneer kwam u erachter?

“Is het bij sperma net als bij bloed? Dat er verschillende soorten zijn?”

Sommige mensen zullen zich afvragen, “is dat nou wel nodig? Zo vroeg al voorlichten?”. Ja, zegt Stefano La Heijne van de werkgroep voorlichting:

“Juist op deze leeftijd is het makkelijker om de kinderen wat bij te brengen over seksuele diversiteit. Kinderen worden op deze manier bewust van het feit dat er ook ‘anders geaarden’ zijn en gaan daardoor met een open blik naar het voorgezet onderwijs. Juist door nu de kinderen bekend te laten worden met dit onderwerp verkleint men de kans dat zij op de ‘grote school’ gevormd worden door minder positieve invloeden en daarmee het woord ‘homo’ ook gebruiken als scheldwoord. “

Kees Luteijn doorKees Luteijn

LHBT Netwerk Zeeland heeft een bestuur!

Het is een feit! Er is een bestuur gevormd voor het LHBT Netwerk Zeeland.

Tijdens een kennismakingsgesprek hebben alle kandidaten kennis met elkaar kunnen maken. Ook zijn tijdens dit gesprek alle functies verdeeld en is er daarmee een voltallig bestuur! Zoals al eerder is aangegeven spreken we vanaf nu graag over ‘de stuurgroep’. De stuurgroep draagt zorg voor de dagelijks gang van zaken en de continuïteit van de stichting.

Wij stellen aan u voor:

 

Van links naar rechts: Henk Kosters (penningmeester), Til Boereboom (voorzitter), Odilia van der Heijden (algemeen bestuurslid), Anneke Vereecken (secretaris), Stefano La Heijne (algemeen bestuurslid).

Het bestuur is blij dat zij van start kan gaan met dit unieke initiatief. Iedereen is zeer gedreven en enthousiast om van start te gaan.

Wij houden u graag op de hoogte wanneer er weer nieuwe ontwikkelingen zijn.

doorWebmaster

Rabobank Clubkas Campagne

De Rabobank Clubkas Campagne gaat weer van start!
Ook dit jaar stelt Rabobank Walcheren/Noord-Beveland een deel van haarRabo-Clubkas
winst beschikbaar voor ondersteuning aan lokale (sport)verenigingen en maatschappelijke instanties. Omdat zij een coöperatie is, beslissen haar leden welke lokale initiatieven en projecten worden ondersteund met deze financiële bijdrage. Tijdens de Rabobank Clubkas Campagne kunnen leden van Rabobank Walcheren/Noord-Beveland hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Ieder lid krijgt vijf stemmen. Deze stemmen zijn geld waard. Aan één vereniging of stichting mag een lid maximaal twee stemmen geven. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt. Dit jaar heeft Rabobank Walcheren/Noord-Beveland €125.000 te verdelen.

Ook COC Zeeland doet dit jaar weer mee aan de Rabobank Clubkas Campagne dus steun ons en stem op COC Zeeland!

Aangezien wij ons richten op heel Zeeland, kunt u ons vinden in de categorie ‘Zeeland’.

Kees Luteijn doorKees Luteijn

LHBT in de sport? Tuurlijk wel!

In de sport kan het soms erg lastig zijn om uit de kast te komen. De cultuur die er heerst kan soms negatief overkomen. Juist daarom is het van belang dat het gesprek met sportclubs wordt aangegaan over seksuele diversiteit. Want ja, ook binnen de sport komt seksuele diversiteit voor.

COC Zeeland gaat in samenwerking met de John Blankenstein Foundation Zeeuwse sportclubs benaderen. COC Zeeland legt de eerste contacten waarna de vrijwilligers van de John Blankenstein Foundation het overnemen en de voorlichting verzorgen

Wij zijn op dit moment op zoek naar vrijwilligers die samen met een ervaren vrijwilliger van COC Zeeland contacten wilt leggen met Zeeuwse sportclubs. Beginnend in Vlissingen en later als een olievlek door heel Zeeland verspreid. Samen bepaal je de routing en de momenten waarop jullie naar de sportclubs gaan.
Ben jij communicatief sterk, kan je goed luisteren en ben je bereid om met z’n tweeën de sportclubs af te gaan voor het leggen van contacten? Dan zijn wij op zoek naar jou! Je krijgt er sowieso een reiskostenvergoeding voor!

Meer informatie of je aanmelden? Stuur een bericht.

Kees Luteijn doorKees Luteijn

‘Roze kieswijzer’ Gayvote gelanceerd voor Statenverkiezingen

COC Nederland lanceert op 4 maart de ‘roze kieswijzer’ www.gayvote.nl voor de verkiezing van de Provinciale Staten en de Eerste Kamer op 18 maart. Op de website vinden kiezers roze kandidaten en partijstandpunten die relevant zijn voor lesbiennes, homo’s, bi’s en transgenders.

In totaal vermelden 50 partijen uit de provincie hun standpunten over LHBT-onderwerpen op gayvote.nl. 70 Roze kandidaten voor de Provinciale Staten maakten een profiel op de website. Niet eerder deden zoveel partijen en kandidaten mee aan Gayvote voor de Provinciale Statenverkiezingen.

De meeste inzendingen zijn afkomstig van de PvdA (12 provinciale PvdA’s doen mee), gevolgd door GroenLinks (10) en Partij voor de Dieren (7). Ook de meeste roze kandidaten zijn afkomstig van de PvdA (24), GroenLinks (15) en Partij voor de Dieren (11).

Hoewel de Eerste Kamer niet direct verkiesbaar is bij de Statenverkiezingen op 18 maart, zijn deze verkiezingen wel bepalend voor de samenstelling van de Eerste Kamer. Daarom vinden kiezers op gayvote.nl ook standpunten en kandidaten van partijen in de Eerste Kamer. Vier partijen stuurden hun standpunten in en 8 roze kandidaten maakten een profiel. Op Gayvote staat ook een overzicht van hoe partijen in de Eerste Kamer de afgelopen jaren stemden over LHBT-onderwerpen.

Mannen-ontmoetingsplaatsen
Op gayvote geven de provinciale partijen hun standpunten over LHBT-emancipatie aan de hand van stellingen. Partijen kunnen bijvoorbeeld aangeven of ze vinden dat de provincie zorginstellingen dient aan te spreken op het leveren van LHBT-vriendelijke ouderenzorg. Ook zijn er vragen over het bevorderen van werkgelegenheid voor kwetsbare groepen zoals transgenders.

Bij diverse stellingen zijn grote verschillen tussen partijen zichtbaar. Zo zijn partijen verdeeld over de vraag of de provincie al dan niet mannen-ontmoetingsplaatsen (bijv. bij parkeerplaatsen langs provinciale wegen) moet reguleren en de veiligheid van bezoekers dient te garanderen.     

Uit onderzoek blijkt dat roze onderwerpen voor tweederde van de LHBT’s een rol spelen bij het bepalen van hun keuze in het stemhokje. Aangezien er in Nederland bijna één miljoen LHBT’s zijn, is de gay vote bij verkiezingen een factor van betekenis.

Gayvote voor de Provinciale Statenverkiezingen kwam mede tot stand dankzij inhoudelijke ondersteuning van kenniscentrum Movisie.