Schrijvers archief Kees Luteijn

Kees Luteijn doorKees Luteijn

Dodenherdenking in Middelburg

Vanaf 19.30 uur wordt er verzameld op het Abdijplein in Middelburg, waar om 19.40 uur de plechtigheid aanvangt. Na de 2 minuten stilte om 20.00 uur zullen de kransen bloemstukken worden gelegd bij de herdenkplaat en zal daarna de plechtigheid worden afgesloten met en een defilé langs de bloemen.

COC Zeeland zal daarbij vertegenwoordigd zijn en, dankzij de gemeente Middelburg, een bloemstuk leggen ter nagedachtenis aan de slachtoffers.

Opdat we niet vergeten!

Bestuur COC Zeeland

Kees Luteijn doorKees Luteijn

LHBT Netwerk Zeeland heeft een bestuur!

Het is een feit! Er is een bestuur gevormd voor het LHBT Netwerk Zeeland.

Tijdens een kennismakingsgesprek hebben alle kandidaten kennis met elkaar kunnen maken. Ook zijn tijdens dit gesprek alle functies verdeeld en is er daarmee een voltallig bestuur! Zoals al eerder is aangegeven spreken we vanaf nu graag over ‘de stuurgroep’. De stuurgroep draagt zorg voor de dagelijks gang van zaken en de continuïteit van de stichting.

Wij stellen aan u voor:

 

Van links naar rechts: Henk Kosters (penningmeester), Til Boereboom (voorzitter), Odilia van der Heijden (algemeen bestuurslid), Anneke Vereecken (secretaris), Stefano La Heijne (algemeen bestuurslid).

Het bestuur is blij dat zij van start kan gaan met dit unieke initiatief. Iedereen is zeer gedreven en enthousiast om van start te gaan.

Wij houden u graag op de hoogte wanneer er weer nieuwe ontwikkelingen zijn.

Kees Luteijn doorKees Luteijn

Homo’s meer geaccepteerd maar liever niet zoenend op straat

Steeds meer Nederlanders staan positief tegenover lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders, maar twee zoenende mannen in het openbaar wordt door 35 procent als aanstootgevend beschouwd. Dat meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een onderzoek in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Bij zoenende vrouwen is dat percentage met 24 veel lager; bij een zoenend heterokoppel is dat percentage 12.

Meer dan een kwart (28 procent) van de ondervraagden heeft er ook moeite mee als homo’s op straat hand in hand lopen. Onder groepen als 70-plussers, streng-religieuzen en mensen met een migrantenachtergrond zijn twee keer zoveel mensen negatief over homo’s en biseksuelen. Vrouwen en hogeropgeleiden zijn over het algemeen toleranter.

Sinds de jaren 60 denkt Nederland steeds positiever over homoseksualiteit. Ook recentelijk nam de acceptatie toe. In 2006 was het aandeel mensen dat negatief dacht over homoseksualiteit 15 procent, in 2012 was dit gedaald tot 8 procent. Ruim 90 procent van de Nederlanders vindt dat homo’s en lesbiennes hun leven moeten kunnen leiden zoals zij dat zelf willen.

‘Dun laagje’

“Het lijkt er dus op dat voor het overgrote deel van de Nederlandse bevolking lhb-personen en gelijke wetten voor lhb (lesbiennes, homo’s en biseksuelen) en heteroseksuele burgers geen probleem zijn, maar dat (zichtbaar) intiem gedrag van lhb’s bij een niet te verwaarlozen deel op weerstand stuit”, concludeert het SCP. Seks tussen twee mannen wordt bijvoorbeeld door 27 procent van de Nederlanders als “walgelijk” bestempeld, als het gaat om lesbiennes die seks hebben is dat 11 procent.

Het percentage mensen dat negatief staat tegenover transgenders is 11. Volgens het SCP hebben wel meer mensen bezwaren tegen het geven van een financiële vergoeding voor geslachtsaanpassende operaties.

Homobelangenorganisatie COC stelt in een reactie dat “het laagje acceptatie van lesbiennes, homo’s, bi’s en transgenders dun blijft”. “Er is nog veel om voor te vechten als zo veel Nederlanders moeite hebben met iets onschuldigs en liefdevols als een kus of hand in hand lopen”, zegt COC-voorzitter Tanja Ineke.

Bron: NOS

Kees Luteijn doorKees Luteijn

Bussemaker: homoacceptatie begint bij jongeren

Minister Bussemaker van Onderwijs en Emancipatie vindt het van groot belang om jongeren te blijven benaderen over homoseksualiteit. “Daar begint de acceptatie. Dat betekent dat we homoseksualiteit bespreekbaar moeten blijven maken. In de klas, op het voetbalveld, ook als dat een ingewikkeld thema is.”

Bussemaker reageert op het nieuws dat homoseksualiteit steeds meer geaccepteerd wordt in Nederland. De minister is op dit moment bij een internationaal homo-emancipatiecongres in Montenegro.

Leiderschap nodig

Tijdens de conferentie heeft ze gepleit voor meer leiderschap in de strijd tegen homofobie. Volgens Bussemaker moeten alle maatschappelijke organisaties hun verantwoordelijkheid nemen om de homoacceptatie binnen de eigen achterban te bevorderen.

“Homo’s, lesbiennes, transgenders en biseksuelen moeten zich in alle gemeenschappen veilig kunnen voelen en daar is nog veel werk te doen”, zegt Bussemaker. Ze wil dat rolmodellen een belangrijke rol gaan spelen in het bespreekbaar maken van homoseksualiteit.

Bussemaker hijst regenboogvlag

 

Bron: NOS

Kees Luteijn doorKees Luteijn

LHBT in de sport? Tuurlijk wel!

In de sport kan het soms erg lastig zijn om uit de kast te komen. De cultuur die er heerst kan soms negatief overkomen. Juist daarom is het van belang dat het gesprek met sportclubs wordt aangegaan over seksuele diversiteit. Want ja, ook binnen de sport komt seksuele diversiteit voor.

COC Zeeland gaat in samenwerking met de John Blankenstein Foundation Zeeuwse sportclubs benaderen. COC Zeeland legt de eerste contacten waarna de vrijwilligers van de John Blankenstein Foundation het overnemen en de voorlichting verzorgen

Wij zijn op dit moment op zoek naar vrijwilligers die samen met een ervaren vrijwilliger van COC Zeeland contacten wilt leggen met Zeeuwse sportclubs. Beginnend in Vlissingen en later als een olievlek door heel Zeeland verspreid. Samen bepaal je de routing en de momenten waarop jullie naar de sportclubs gaan.
Ben jij communicatief sterk, kan je goed luisteren en ben je bereid om met z’n tweeën de sportclubs af te gaan voor het leggen van contacten? Dan zijn wij op zoek naar jou! Je krijgt er sowieso een reiskostenvergoeding voor!

Meer informatie of je aanmelden? Stuur een bericht.

Kees Luteijn doorKees Luteijn

‘Roze kieswijzer’ Gayvote gelanceerd voor Statenverkiezingen

COC Nederland lanceert op 4 maart de ‘roze kieswijzer’ www.gayvote.nl voor de verkiezing van de Provinciale Staten en de Eerste Kamer op 18 maart. Op de website vinden kiezers roze kandidaten en partijstandpunten die relevant zijn voor lesbiennes, homo’s, bi’s en transgenders.

In totaal vermelden 50 partijen uit de provincie hun standpunten over LHBT-onderwerpen op gayvote.nl. 70 Roze kandidaten voor de Provinciale Staten maakten een profiel op de website. Niet eerder deden zoveel partijen en kandidaten mee aan Gayvote voor de Provinciale Statenverkiezingen.

De meeste inzendingen zijn afkomstig van de PvdA (12 provinciale PvdA’s doen mee), gevolgd door GroenLinks (10) en Partij voor de Dieren (7). Ook de meeste roze kandidaten zijn afkomstig van de PvdA (24), GroenLinks (15) en Partij voor de Dieren (11).

Hoewel de Eerste Kamer niet direct verkiesbaar is bij de Statenverkiezingen op 18 maart, zijn deze verkiezingen wel bepalend voor de samenstelling van de Eerste Kamer. Daarom vinden kiezers op gayvote.nl ook standpunten en kandidaten van partijen in de Eerste Kamer. Vier partijen stuurden hun standpunten in en 8 roze kandidaten maakten een profiel. Op Gayvote staat ook een overzicht van hoe partijen in de Eerste Kamer de afgelopen jaren stemden over LHBT-onderwerpen.

Mannen-ontmoetingsplaatsen
Op gayvote geven de provinciale partijen hun standpunten over LHBT-emancipatie aan de hand van stellingen. Partijen kunnen bijvoorbeeld aangeven of ze vinden dat de provincie zorginstellingen dient aan te spreken op het leveren van LHBT-vriendelijke ouderenzorg. Ook zijn er vragen over het bevorderen van werkgelegenheid voor kwetsbare groepen zoals transgenders.

Bij diverse stellingen zijn grote verschillen tussen partijen zichtbaar. Zo zijn partijen verdeeld over de vraag of de provincie al dan niet mannen-ontmoetingsplaatsen (bijv. bij parkeerplaatsen langs provinciale wegen) moet reguleren en de veiligheid van bezoekers dient te garanderen.     

Uit onderzoek blijkt dat roze onderwerpen voor tweederde van de LHBT’s een rol spelen bij het bepalen van hun keuze in het stemhokje. Aangezien er in Nederland bijna één miljoen LHBT’s zijn, is de gay vote bij verkiezingen een factor van betekenis.

Gayvote voor de Provinciale Statenverkiezingen kwam mede tot stand dankzij inhoudelijke ondersteuning van kenniscentrum Movisie.

Kees Luteijn doorKees Luteijn

Uitnodiging!

COC Zeeland nodigt u uit voor de startbijeenkomst van het LHBT Netwerk Zeeland.

Tijdens deze startbijeenkomst maakt u kennis met de nieuwe stichting welke zich richt op ontmoetingen, belangenbehartiging en deskundigheidsbevordering en politiek op het gebied van LHBT in Zeeland.

Iedereen die zicht beroepsmatig, vrijwillig of privé voor LHBT inzet is van harte welkom! Stuur deze uitnodiging daarom graag door naar organisaties, professionals of vrijwilligers waarvoor u denkt dat dit interessant is.

Datum: Donderdag 26 maart 2015
Tijd: Start 16.00 uur tot ongeveer 20.00 uur
Locatie: de Raadzaal in het stadskantoor te Middelburg (Kanaalweg 3)

Uitnodiging startbijeenkomst LHBT netwerk Zeeland

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar info@lhbtnetwerkzeeland.nl. Ook kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief van het LHBT Netwerk Zeeland via deze link.

Wij kijken uit naar uw komst!

Meer informatie? Kijk op de LHBT Netwerk Zeeland- pagina.

Tijdelijk-logo-wit-breed

Kees Luteijn doorKees Luteijn

Geen hoogtechnologisch draagmoederschap voor homostel

Een homostel met een kinderwens kan hiervoor niet zomaar een draagmoeder inschakelen. Niet als er medische instellingen bij komen kijken, in ieder geval.

Twee mannen hadden een zaak aangespannen tegen het VU Medisch Centrum en de Geertgenkliniek. Die wilden niet meewerken aan hun verzoek om wat hoogtechnologisch draagmoederschap heet.

Het homostel wilde samen met twee vriendinnen een kind op de wereld zetten. Het idee was dat de eicel van de ene vriendin werd bevrucht met zaad van een van de vaders. Dit embryo zou vervolgens in de baarmoeder van de andere vriendin geplaatst worden. Ze vroegen zowel het VU als de Geertgenkliniek om hulp, maar beide instellingen weigerden het verzoek.

Het VU Medisch Centrum biedt hoogtechnologisch draagmoederschap alleen aan in situaties waar zowel de eicel als het zaad afkomstig is van de wensouders. Ook moet er een medische noodzaak zijn.

De Geertgenkliniek doet alleen IVF-behandelingen. Volgens de kliniek vergt het draagmoederschap zoals de mannen dit willen, veel meer begeleiding van de draagmoeder, die dienst leveren ze niet.

Nu heeft het College voor de Rechten van de Mens geoordeeld dat homo’s dus niet dezelfde toegang hebben tot alle medische technieken en handelingen die er bestaan. Maar ook al is er een wet op gelijke behandeling, dat betekent niet dat instanties hun dienstverlening verplicht moeten uitbreiden.

Lees hier de uitspraken:
– Uitspraak VU-MC
– Uitspraak Geertgenkliniek

Bron: Gaysite.nl

Kees Luteijn doorKees Luteijn

School voor LHBT-leerlingen in Groot-Brittannië

In Manchester in Groot-Brittannië komt misschien een middelbare school speciaal voor LHBT-leerlingen, die homo, lesbisch, bi of transgender zijn. De school moet een veilige plek bieden voor leerlingen die zich niet meer op hun gemak voelen of worden gepest op een normale school.

“Het gaat om het redden van levens.”

Dat zijn de woorden van Amelia Lee, van de jongerenorganisatie voor LHBT’ers die het plan heeft opgezet. Ze hebben meer dan 82.000 euro gekregen om te onderzoeken of het plan haalbaar is, schrijft The Guardian. Als ze het groene licht krijgen, moet de school ergens de komende drie jaar worden opgericht.

Het doel van het plan: mensen zoals de lesbische Ellie (niet haar echte naam) helpen. Ze moest zich van haar gymleraar omkleden in de kleedkamer van de jongens. “Die vond ik toch niet aantrekkelijk, zei mijn leraar. Ik begon de gymlessen te skippen en ik kreeg constant commentaar.” Op haar 16e besloot Ellie van school te wisselen.

De Britse wetten beschermen homo-jongeren niet voldoende, zegt Lee. “Op scholen komt pesten nog heel vaak voor. Daardoor voelen jongeren zich geïsoleerd en vervreemd en gaan ze spijbelen – of in het ergste geval, zelfmoord plegen. Het gaat ons niet om het creëren van een kleine, veilige enclave. We kunnen hopen dat scholen toleranter worden, maar zolang dat niet het geval is, hebben we speciale scholen nodig.”

De school moet plaats bieden aan veertig fulltime- en twintig parttimeleerlingen. Een jaar les zal zo’n 21.000 euro per jaar kosten, net zoveel als op andere scholen die bijzonder onderwijs geven.

In Nederland plegen homo- en bi-jongeren vijf keer zo vaak zelfmoord als heterojongeren, volgens het COC. Ook een goed idee voor Nederland dus, zo’n speciale school? “Wij denken dat je het probeem hier niet mee oplost”, zegt Geert Jan Edelenbosch van COC Nederland. Ik ken in Nederland ook schrijnende gevallen, maar wij vinden dat scholen dit soort problemen zelf moeten oplossen.”

Als een meisje zoals Ellie zich in Nederland bij het COC zou melden, zou de organisatie een hartig woordje gaan spreken met de schoolleiding.”En in hele schrijnende gevallen kan je altijd de Onderwijsinspectie bellen.”

Bron: www.nos.nl

Kees Luteijn doorKees Luteijn

Ontroerend filmpje: Tweelingbroers komen uit de kast!

Aaron en Austin Rhodes zijn gay. De tweelingbroers komen uit voor hun geaardheid, maar er was één persoon die nog van niets wist: hun vader, die in een andere staat woont.

De jongens besloten dat het tijd werd om ook open en eerlijk te zijn tegenover hun vader. Aaron en Austin hebben een videokanaal op YouTube, waar ze het filmpje laten zien waarin ze aan hun vader vertellen dat ze allebei homo zijn.

Hun vader reageerde verbaasd, maar alles ging goed en daarna kwamen de emoties. Ze hopen dat hun video andere mensen inspireert hetzelfde te doen.